SalutoYear®

Symbol Scales is made of stones of various shapes

SalutoYear® – skapar hälsosam framgång!

Hälsosam framgång uppnås i företag som ser medarbetarnas hälsa och välbefinnade som en viktig affärsstrategisk fråga.  SalutoYear® erbjuder en tydlig och strukturerad hälso- och ledarsstrategi för att uppnå detta kärnvärde. Vi arbetar långsiktigt och alla insatser kopplas till ett övergripande sammanhang och utvärderas i hälsoekonomiska termer. Resultatet av våra insatser blir stärkt teamkänsla, ökad motståndskraft och därmed ett uthålligare företag. Läs mer