SalutoYear® i praktiken

 

Beautiful executive businesswoman at meeting.Stretching will keep me fitwoman with a briefcase on yellow flower field

Kultur & ledarskap
Företagets kultur och ledarskap har stark inverkan på medarbetarnas engagemang och välbefinnande. HealthScore® som analysverktyg ger en nyanserad bild av hälsofaktorer på organisations- gruppnivå och kompletteras med individuella hälsotester. När bilden klarnar drar vår Healthmanager tillsammans med teamledaren upp riktlinjerna för SalutoYear® de nästkommande 12 månaderna. Läs mer

Fysisk ork & energi
SalutoYear® erbjuder medarbetarna coaching kring nutrition och aktivitet fyra gånger per år, uppföljande tester görs varje gång. Däremellan anordnas aktivitetsutmaningar samt årliga heldagsvandringar för att stimulera till natur och friluftsliv. Möter vi människor med särskilda och mer omfattande behov av vägledning har vi möjlighet att skräddarsy en individuell handlingsplan över en begränsad period. Läs mer

Belastningsbalans & återhämtning
Långvarig obalans mellan stress och återhämtning leder till försämrad arbetsprestation, svårigheter i vardagen samt hälsoproblem. En balanserad livsstil och förmåga att finna återhämtning i vardagen gör därför stor skillnad i dagens arbetsliv. Utifrån analysen i HealthScore® hjälper vi till att optimera förutsättningarna på organisations- och gruppnivå. Därutöver stöttar vi medarbetarna med tips och råd kring hur man kan finna återhämtning i de rätta lägena. Läs mer